دریافت لوح تقدیر از دکتر سعید تقوایی رئیس مرکز تحقیقات صنایع لاستیک ایران

جناب آقای دکتر سعید تقوائی رئیس مرکز نحقیقات صنایع لاستیک ایران با حضور در غرفه شرکت صنعت آوران دنا و اهدا لوح تقدیر به جناب آقای مهندس سید مهدی لعل چی گران مدیر عامل شرکت صنعت آوران دنا از حضور این شرکت دانش بنیان در سومین نمایشگاه بین المللی زنجیره تامین لاستیک که از تاریخ 17 الی 19 دیماه 1398 در هتل بین المللی المپیک تهران برگزار شد ،تقدیر نمودند.

فیلم این حضور را میتوانید در اینجا مشاهده نمائید